විශේෂාංග

online ඇණවුම් කර භාණ්​ඩ නිවසට​ම ගෙන්වා ගතහැකි Links

අන්තර්ජාලයෙන් පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ඇණවුම් කර නිවසට ගෙන්වාගන්නට හැකි යොමු කිහිපයක් පාඨකයින්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස පහතින් මෙසේ දක්වමු. මේ ඇතැම්වා එක්දින බෙදාහැරීම සිදු කරන අතර ඇතැම්වා දිනයක් දෙකක් පමාවී බෙදාහැරීම කරයි. 

එසේම ඩිලිවරි ගාස්තුද වෙනස් විය හැකි අතර මුදල් ගෙවීම කාඩ් ක්‍රමයට පමණක් හෝ මුදල් නෝට්ටු මගින් පැමිණිය පසු ගෙවීම හෝ එම ක්‍රම දෙකටම හෝ තිබේ.සමහර අලෙවි සල් දිනකට සීමාසහිත ඇණවුම් ප්‍රමාණයක් පමණක් භාරගනී. සමහර ඒවාට ඇතුළුවීමට තරමක් වේලාව ගතවේ.ඇතැම්වා පමණක් දිවයින පුරාම බෙදාහැරීම සිදුකරන බවද සැලකිය යුතුය.

https://keellssuper.com

https://arpicosupercentre.com/

https://www.lankasathosa.lk/

https://cargillsonline.com/

https://glomark.lk/

https://www.spar.lk/

https://pages.daraz.lk/wow/gcp

https://lassana.com/

https://www.kapruka.com/shops/specialGifts/grocerySelectPage.jsp

Pike Me

Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pickme.driver.byod&hl=en&gl=US

ios – https://apps.apple.com/lk/app/pickme-sri-lanka/id1000163961

Uber Eats

Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab.eats

ios – https://apps.apple.com/us/app/uber-eats-food-delivery/id1058959277

තවත් ලිපියක් – මේ ආහාර වලින් දියවැඩියාව පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා දැනගෙන හිටියාද?

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

තවදුරටත් කියවන්න

දේශීය පුවත්

කොවිඩ්-19 ව්‍යසනයේ තෙවැනි රැල්ල නිසා බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ණය ගනුදෙනුකරුවන් විසින් මුහුණපා ඇති දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින් බලපෑම‌ට ලක්වූ ණය ගනුදෙනුකරුවන් හට පහත සඳහන් සහනයන් ලබාදෙන...

දේශීය පුවත්

කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට ලක්වූ ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයන් වෙත ලබාදී ඇති ණය සහන දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඊට අදාළ නියමයන් මහබැංකුව...

ව්‍යාපාරික පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් පවත්නා තත්ත්වය හමුවේ සිය පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කිරීම සඳහා දුරස්ථ ගෙවීම් ක්‍රම භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය...

Copyright © 2021 powered by Sinha News

Exit mobile version